Karup Krolf Klub

Generalforsamling, onsdag d. 7. februar 2024 - Referat
Kl. 11:30 Seniorhuset, Gl. Banevej 6a, 7470 Karup

 

Astrid Madsen (Formand) bød velkommen til medlemmerne (26)

 

1. Valg af dirigent og referent
Astrid foreslog Gurli Stoldt som dirigent, hvilket hun sagde ja til. Gurli konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referent: Sarah Young. Godkendt

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
I 2023 har vi haft frafald af flere medlemmer pga. sygdom. Så er det dejligt, at vi i det år har kunnet byde velkommen til ikke mindre end syv nye medlemmer.

Ud over træning har vi i løbet af året afholdt 4 makkerturneringer og 2 holdturneringer og vi har spillet om Erlings mindepokal og haft klubmesterskaber.

Som noget nyt spillede vi fra 1. maj til 1. september om aftenen.

Vi deltog i 19 eksterne arrangementer, både DAI og DGI, og haft tre hold med i DAI’s Midtjyske holdturnering.

Som noget nyt i år havde vi i maj en klubudflugt med rundstykker og kaffe. Den gik til Fårbæk.

I november havde vi, som vi plejer en dag, hvor klubben giver gløgg og æbleskiver, og i december holdt vi julefrokost.

I marts var vi vært for DAI Midtjyllands årsmøde.

I september afholdt vi stævne ude ved Hessellund Sø-camping med lige godt 100 deltagere.

9 spillere herfra kvalificerede sig til at deltage i de individuelle regionsmesterskaber, som blev afholdt i Skanderborg. Her klarede 6 spillere at komme mellem de 16 bedste og dermed gå videre til DM i Aalborg i juni, hvor Knud Jacobsen fra klubben vandt sølv.

Vi har haft tre hold med i DAI Midtjyllands holdturnering. To af tre hold kvalificerede sig til regionsmesterskabet for hold. Det blev holdt i Gjerlev.  Et af holdene fik en 3. plads og gik dermed videre til DM på Sjælland i september. Medaljer blev det ikke til derovre.

I 2023 blev det til 19 placeringer blandt de tre bedste, når vi har været til stævne. Nedgang fra sidste års 36. Til gengæld er der rekord i Hole in One, hvor der i 2023 er lavet ikke mindre end 1354.

Tak til Hessellund Sø-Camping for at vi må afholde stævne derude. Tak til Rema, SuperBrugsen, og Peter Larsen kaffe for støtte.

Tak til Birgit og Vagn for at vi fortsat må lave bane ovre hos dem.

Tak til Sarah for spil hos hende de fleste onsdage.

En særlig tak til jer der har lavet banerne, lavet kaffe, indkøbt drikkevarer, dækket bord osv. Tak til de røde esser for at klare opvasken. Dejligt at så mange af klubbens medlemmer altid er klar til at give en hånd med.

En speciel tak til dem, der hjalp ved vores stævne, også til DAI for deres hjælp med stævnet. Med håbet om et godt krolfår 2024. Godkendt

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år:
Kassereren, Preben Hansen, fremlagde regnskabsafslutning for 2023.
17, 669.89 kr. overføres til 2024.   Godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent:
Årlige kontingent (aktive medlemmer) – uændret (kr. 150).
Passive medlemmer – uændret (kr. 100). Godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag:  Intet modtaget


6. Aftenkrolf mellem maj og august
Godkendt efter afstemning.
 

7. 8. 9. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Astrid Madsen - Godkendt
Tove Nielsen - Godkendt
Suppleanter: Jens Ole Nielsen og Ole Aagaard - Godkendt
Bilagskontrollant + Bilagskontrollantsuppleant: Kurt Balslev Kristensen og Ole Aagaard - Godkendt

Bestyrelsen 2024:
Formand: Astrid Madsen
Kasserer: Preben Hansen
Sekretær: Sarah Young
Bestyrelsesmedlemmer: Tove Nielsen og Krista Andersen 
Suppleanter: Jens Ole Nielsen og Ole Aagaard
Bilagskontrollant + bilagskontrollantsuppleant: Kurt Balslev Kristensen og Ole Aagaard.

10. Eventuelt:
a. Klubudflugt 2024: Godkendt efter afstemning.
b. Diplom for flest Hole in One i 2023: Preben Hansen og Astrid Madsen (96)
c. Salg af drikkevarer. Klaudi Sigaard meldte om et godt resultat.


Tak til Gurli for ordstyrer.
Tak til alle medlemmer!

 

Sarah Young
Sekretær Karup Krolf Klub